جزوه نرم افزار 2

جزوه نرم افزار 2

جزوه نرم افزار 2 ، کد 0212 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 236
حجم 7272 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:

فصل اول : معرفی UML

ضرورت استفاده از استاندارد UML در تولید نرم افزار

تاریخچه ای کوتاه از UML

خصوصیات UML

UML metamodeh چیست ؟

دیاگرام های مدل سازی نرم افزار

تکمیل و توسعه UML

 

فصل دوم : متدولوژی


مقدمه

متدولوژی

متدولوژی RUP

مزایای RUP

معایب RUP

 

فصل سوم : UML در یک نگاه


مقدمه

دید VIEW

دید وظیفه ای FUNCTION VIEW

دید ثابت

دید پویا

کاربرد های دیدهای مختلف

مفاهیم شی گرایی

تجرد

اجزای آبجکت

ENCAPSULATION

 

فصل چهارم : تعریف نیازهای یک مسئله


مقدمه

صورت مساله ی سیستم انبار

دریافت

انبار

تهیه سفارش

ارسال

نوع نیازهای مساله

فرآیند

محدودیت ها

قواعد

کارایی

سیستم انبار

تشخیص نیزها

کاربران

منابع

وظایف

اجتناب از تله ها

تله ی یک : فرضیات

تله دو : پیاده سازی محدد سیستم قدیمی

تله سه : اولویت بندی نادرست نیازها

 

فصل پنجم : معرفی USE CASE MODEL


مقدمه

مدل سازی  USE CASE MODEL

هدف USE CASE MODEL

ابزار های ارائه USE CASE MODEL

USE CASE DIAGRAM

USE CASE NARRATIVE

USE CASE SCENARIO

اجزا USE CASE DIAGRAM

SYSTEM

ACTOR

WUSE CASE

ارتباط بین اجزا

ASSOCIATION

نماد STEREOTYPE

نماد وابستگی

GENERALIZATION

USE CASE  در یک نگاه

مثال های تکمیلی

 

فصل ششم : ایجاد یک USE CASE DIAGRAM نمونه


مقدمه

تعیین چارچوب سیستم نهایی

تعین ACTOR ها

تعیین USE CASE  ها

تعیین ASSOCIATION بین ACTOR و USE CASEها

بازبینی و بهینه سازی ACTOR و USE CASEها

یافتن رابطه وابستگی

یافتن رابطه ای های

مثال های تکمیلی

 

فصل هفتم : USE CASE NARRATIVE


مقدمه

ضرورت USE CASE NARRATIVE

اجزای USE CASE NARRATIVE

فرضیات ASSUMPTIONS

پیش شرط ها PRE CONDITIONS

شروع USE CASE

دیالوگ

پایان USE CASE

پس شرط ها

دیگر اجزای USE CASE NARRATIVE

گردش کاری WORKFLOW

تمرین عملی در ایجاد یک USE CASE NARRATIVE

بخش فرضیات

بخش پیش شرط ها

بخش شروع

بخش دیالوگ

بخش پایان

بخش پس شرط ها

مثال تکمیلی

 

فصل هشتم : تشخیص سناریوهای یک USE CASE


مقدمه

USE CASE SCENARIO چیست ؟

ضرورت توجه به سناریوها

شناریوهای مربوط به تهیه سفارش

نحوه پیدا کردن سناریو

 

فصل نهم : CLASS Diagram


مقدمه

Object Diagram

Class Diagram

اجزای یک کلاس

Attribute چیست ؟

Visibility

مدل سازی Attribute

ایجاد یک Attribute نمونه

مدل سازی Operation

ایجاد یک Operation نمونه

Stereotypeچیست ؟

مدل سازیclass

بخش نام

بخش Attribute

بخش Operation

نمایش کلاس به روش های مختلف

مثال تکمیلی

 

فصل دهم : Association


مقدمه

Association چیست؟

Association Multiplicity (چند تایی رابطه)

Association Role (نقش رابطه)

Association Constraint (محدودیت های رابطه )

مفاهیم پیشرفته

Association Chass

Reflexive Association

Qualified Association

 

فصل یازدهم : Aggreagation  و Composition


مقدمه

رابطه های Aggreagation  و Composition

مدل سازی Aggreagation  

مدل سازی Composition

یک مثال نمونه

مفهوم Generalization

نحوه مدل سازی Generalization

بررسی یک مثال در مدل سازی Generalization

 

فصل دوازدهم : مدل سازی یک کلاس CLASS Diagram نمونه


مقدمه

صورت مساله ی(سیستم انبار)

ایجاد CLASS Diagram مساله

استفاده از Design Pattern در مدل سازی

Pattern Observer (الگو ناظر)

State Pattern


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه نرم افزار 2 از download

خرید فایل word جزوه نرم افزار 2 از download

دریافت فایل pdf جزوه نرم افزار 2 از download

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از download

خرید پروژه جزوه نرم افزار 2 از download

دانلود فایل جزوه نرم افزار 2 از download

دریافت نمونه سوال جزوه نرم افزار 2 از download

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از download

خرید پروژه جزوه نرم افزار 2 از download

دانلود مقاله جزوه نرم افزار 2 از download

دریافت مقاله جزوه نرم افزار 2 از download

خرید فایل جزوه نرم افزار 2 از download

دانلود تحقیق جزوه نرم افزار 2 از download

خرید مقاله جزوه نرم افزار 2 از download

دانلود فایل pdf جزوه نرم افزار 2 از download

دانلود مقاله جزوه نرم افزار 2 از www

خرید پروژه جزوه نرم افزار 2 از www

دانلود فایل جزوه نرم افزار 2 از www

دریافت فایل word جزوه نرم افزار 2 از www

خرید نمونه سوال جزوه نرم افزار 2 از www

دانلود فایل جزوه نرم افزار 2 از www

دریافت فایل word جزوه نرم افزار 2 از www

دانلود فایل word جزوه نرم افزار 2 از www

خرید فایل جزوه نرم افزار 2 از www

دانلود تحقیق جزوه نرم افزار 2 از www

دریافت فایل pdf جزوه نرم افزار 2 از www

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از www

خرید کارآموزی جزوه نرم افزار 2 از www

دانلود فایل pdf جزوه نرم افزار 2 از www

دانلود کارآموزی جزوه نرم افزار 2 از www

دانلود مقاله جزوه نرم افزار 2 از pdf

دریافت پروژه جزوه نرم افزار 2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه نرم افزار 2 از pdf

خرید فایل جزوه نرم افزار 2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه نرم افزار 2 از pdf

دریافت کارآموزی جزوه نرم افزار 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از pdf

خرید تحقیق جزوه نرم افزار 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از pdf

دریافت تحقیق جزوه نرم افزار 2 از pdf

خرید فایل جزوه نرم افزار 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از pdf

خرید فایل جزوه نرم افزار 2 از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه نرم افزار 2 از pdf

دانلود فایل جزوه نرم افزار 2 از pdf

دانلود کارآموزی جزوه نرم افزار 2 از word

دریافت فایل جزوه نرم افزار 2 از word

دانلود فایل جزوه نرم افزار 2 از word

خرید نمونه سوال جزوه نرم افزار 2 از word

دانلود تحقیق جزوه نرم افزار 2 از word

دانلود تحقیق جزوه نرم افزار 2 از word

خرید فایل word جزوه نرم افزار 2 از word

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از word

دریافت فایل جزوه نرم افزار 2 از word

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از word

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از word

دانلود فایل جزوه نرم افزار 2 از word

دریافت فایل جزوه نرم افزار 2 از word

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از word

دانلود کارآموزی جزوه نرم افزار 2 از word

دریافت تحقیق جزوه نرم افزار 2 از free

دانلود مقاله جزوه نرم افزار 2 از free

دانلود فایل pdf جزوه نرم افزار 2 از free

خرید تحقیق جزوه نرم افزار 2 از free

دانلود پروژه جزوه نرم افزار 2 از free

دریافت کارآموزی جزوه نرم افزار 2 از free

دانلود فایل word جزوه نرم افزار 2 از free

دریافت مقاله جزوه نرم افزار 2 از free

دانلود فایل جزوه نرم افزار 2 از free

دانلود فایل جزوه نرم افزار 2 از free

دریافت فایل pdf جزوه نرم افزار 2 از free

خرید کارآموزی جزوه نرم افزار 2 از free

دانلود کارآموزی جزوه نرم افزار 2 از free

دریافت فایل word جزوه نرم افزار 2 از free

خرید تحقیق جزوه نرم افزار 2 از free


مطالب تصادفی