جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی

جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی

جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی ، کد 0120 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 78
حجم 5532 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مراحل ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی 

پیامدهای مثبت سهیم كردن كاربران  

مراحل ایجاد و گسترش سیستم ها 

برنامه ریزی سیستمی

هماهنگی

برنامه ریزی سیستمی

معیارهای امكان پذیری 

عوامل پنجگانه امکان پذیری یک سیستم

امكان پذیری اقتصادی ( E )

امكان پذیری قانونی ( L )

امكان پذیری عملیاتی ( O )

امكان پذیری زمانی ( S )

معیارهای راهبردی یا استراتژی

معیار بهره وری ( P )

معیار شاخص بودن یا مزیت نسبی (D)

معیار مدیریت (M)

اولویت های پروژه ها 

گزارش برنامه سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی

اطلاعات ضروری برای ایجاد سیستم جدید

روش های تجزیه و تحلیل

روش سوات ( SWOT )

روش جاد ( GAD )

تعیین چارچوب مفهومی 

ارزش گذاری سیستم 

عواملی كه در شاخص طراحی مورد توجه قرار می گیرند

قابلیت استفاده مجدد ( R )

قابلیت اطمینان ( R )

معیار MTBF

معیار MTTR

قابلیت تمدید(E)

ویژگیهایی كه ضمن افزایش قابلیت اطمینان یك سیستم ، احتمال شكست آن را كاهش می دهند

تحمل خطا

خطا زدایی

برای برخورد با خطاهای سیستمی سه نوع راه چاره وجود دارد

بهبود كامل

بازیافت نسبی

توقف بی خطر

قابلیت نگهداری

قابلیت بكار گیری  

قابلیت استفاده مجدد

قابلیت اعتماد

قابلیت تمدید

زمان سنجی

موارد استفاده از زمان سنجی

تجهیزات اصلی ارزیابی زمان( زمان سنجی)

طریقه مداوم

طریقه غیر مداوم یا برگردان

صفحه ارزیابی

فرمهای ارزیابی زمان

فرمهای مورد استفاده روی صفحه ارزیابی

برگ رویی ارزیابی زمان

برگ ادامه ارزیابی

تعیین تعداد سیكلهای زمان سنجی

مراحل اندازه گیری كار در روش مطالعه زمانی (زمان سنجی)

تهیه مقدمات اندازه گیری كار

توجیه و آماده كردن سرپرستان و كاركنان

انتخاب كار برای اندازه گیری و بهبود روش انجام آن

انتخاب محل مشاهده

انتخاب كارمند یا كارگر مناسب

تجزیه كار به چند جزء كوچكتر

در تجزیه كار به اجزای كوچك

ثبت اطلاعات مربوط به كار

ثبت زمان اجرای كار

تسطیح زمان كار و اضافات مجاز

تسطیح زمان كار

تعیین سرعت معمولی

تخمین سرعت

تسطیح عوامل

شرایط محیط كار

اضافات مجاز

تعیین زمان استاندارد


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

خرید فایل word جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دریافت فایل pdf جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

خرید پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دانلود فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دریافت نمونه سوال جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

خرید پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دانلود مقاله جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دریافت مقاله جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

خرید فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دانلود تحقیق جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

خرید مقاله جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دانلود فایل pdf جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از download

دانلود مقاله جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

خرید پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دانلود فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دریافت فایل word جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

خرید نمونه سوال جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دانلود فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دریافت فایل word جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دانلود فایل word جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

خرید فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دانلود تحقیق جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دریافت فایل pdf جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

خرید کارآموزی جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دانلود فایل pdf جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دانلود کارآموزی جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از www

دانلود مقاله جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دریافت پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

خرید فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

خرید تحقیق جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دریافت تحقیق جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

خرید فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

خرید فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دانلود فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دریافت فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دانلود فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

خرید نمونه سوال جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دانلود تحقیق جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دانلود تحقیق جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

خرید فایل word جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دریافت فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دانلود فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دریافت فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دانلود کارآموزی جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از word

دریافت تحقیق جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دانلود مقاله جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دانلود فایل pdf جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

خرید تحقیق جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دانلود پروژه جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دریافت کارآموزی جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دانلود فایل word جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دریافت مقاله جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دانلود فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دانلود فایل جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دریافت فایل pdf جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

خرید کارآموزی جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دانلود کارآموزی جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

دریافت فایل word جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free

خرید تحقیق جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی از free


مطالب تصادفی